Auwt prinse leed

Tekst: 
Har Peters
Muziek: 
Ben Erkens
Artiest: 
de Auwt Prinse
Plaats: 
Susteren

Wat is ’t allersjoanste wat dich kan euverkómme
Ein prinsesjap in ’t Graasboerriek
Geis den gans allein veuraan mit Graasbörgers achter dich aan
Doe bè de Prins waat oet alles bliek
Maar aan alles kump ein ènj, al böste ’t neet èns
Jao, sjtaon dao die jónges greid en den böste Auwt Prins

Refrein:
Prins zeen, och det doert mer aeve
Mer Auwt Prins böste veur altied
Genete van ‘t laeve doon weer noe en hie
Prins zeen, och det doert mer aeve
Auwt Prins böste veur altied
Weer weite, ‘t doert mer aeve
Det gelök is zoa veurbie

Jao lüj zoa is ’t laeve, det móste zellef make
want kómmer en aug kwel is euveral
Gangk mit opgehaeve kop, dien ganse laeve langk veurop
Gaot erm in erm same nao ’t bal
Dees Auwt Prinse deeje det mit sjarme en mit pit
Noe pak uch vas en sjloet uch aan, vier carnaval mit ós mit

Alle jaore weer leef lüj, sjtaon weer veur uch in de rie
Geer kènt ós waal de Auwt Prinse klup
Brènge parodiekes hien en trèkke hie en dao veurbie
Dao wo weer zeen, gluif mer det ’t sjtöp
Es Graasboerprins zeen weer begós, al get jaore trök
Dae carnaval vergitste neet, det blif ein groat gelök