Alles ok, mit muziek oes os limburgs land

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
De Koalejitze
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 2004-2005
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2005

Refrein:
Alles OK, mit muziek oes os Limburgs land
Alles OK, doa sjteet os Limburg vuur bekand
Vuur junt hingere
In Poloniase durch d'r zaal
En jeeve richtig jaas
Jong dat weet ing toer

wie ich nog jans kling woar
En op mieng pap zieng sjouwer zoos
Mieng heng in ziene nak
He loofet op d'r moeziek takt
Vuur sjtoonge in die rij en sjokte heen en weer
Toen huurde ich dat zelfde lidsje en vuur zonge wer

e joar of tseng doa noa
Sjtoang ich wer in diezelfde kroeg
en kieket um mich hen
En zoch wer al die luu doa sjtoa
Die plaat va tseng joar tsruk die jong toen werm a
Dis joar loof ich em zellef mit joa ich jun noe richtig dra

Vuur junt hingere
In Poloniase durch d'r zaal
En jeeve richtig jaas
Jong dat weet ing toer

Alles OK, mit muziek oes os Limburgs land