Allemaol bazel

Tekst: 
Gilbert Peters
Muziek: 
Monn/Pietsch
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Ziesjoem! - 'Zjiemelezjo' - Marlstone Recordings BV - CDL 2218
Plaats: 
Maastricht

Soms zit iech miech zoonder sjaome,
groeten oonzin d'roet te kraome.
Hopla! allemaol bazel.

Es veer neet de kamer witte,
goon v'r same keerse pitte.
Hopla! allemaol bazel.

Sjaggernere, irritere, sjei noe toch ins oet.
Jao, ligk toch neet de gansen daag te lammentere.

Labberdieje, two for teaje,
mèt z'n twieje, waterskieje.
Hopla! allemaol bazel.

Oma, oma zit op zolder, water oet de polder.
Boete is 't kaajd, kaajd.
Höllep, kroep neet in d'n sjöllep.
Kies ligk in 'n stöllep.
Kiek, dao zwump 'n vruikes-töllep.

Oto wasse, klaverjasse,
veur 't plasse hennekes wasse.
Hopla! allemaol bazel.

Huudsje, stuutsje, vèrkespuutsje,
zèt d'ch op de krentebruudsje.
Hopla! allemaol bazel.

Sjaggernere, irritere, sjei noe toch ins oet.
Jao, ligk toch neet de gansen daag te lammentere.

Aoke, Kölle, fisternölle,
flawwekölle, tesse völle.
Hopla! allemaol bazel.

'Luij, mienen duukboot is weggeloupe'
'Meh keend, geef 'm toch get te drinke!'

Oma, oma zit op zolder, water oet de polder.
Boete is 't kaajd, kaajd.
Höllep, kroep neet in d'n sjöllep.
Kies ligk in 'n stöllep.
Kiek, dao zwump 'n vruikes-töllep.

Ravioli, Monopolie,
lampe-olie, plasticfolie.
Hopla! allemaol bazel.

Pietsje knarie, väöl bombarie,
Harie is weer op safari.
Hopla! allemaol bazel.

Sjaggernere, irritere, sjei noe toch 's oet.
Jao, ligk toch neet d'n gansen daag te lammentere.

Kroekestöpke, kinderköpke,
öpke döpke, reubesöpke.
Hopla! allemaol bazel.

Allemaol bazel, allemaol bazel.