Adieu leef vrun

Tekst: 
F.Theunisz & Jean Kraft
Muziek: 
D. van Altena ('Adieu Chérie')
Artiest: 
Nachraove
Album: 
Nachraove - 'Aon de Geng' - Marlstone Recordings bv - CDL 9512
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Adieu leef vrun en vriendinne,
au revoir, iech mot goon.
Iech zow zoe gere nog get blieve,
meh 't is noe ech veur miech gedoon.

Geer zeet uuch aon 't ammezere,
zoe te zeen weurt 't weer laat.
Meh iech bin weg, iech gaon 't 'm smere,
aanders weur iech nog zaat.

Iech zegk 't uuch mer vaan te veure,
iech gaon vendaog neet door mien as.
Iech veul miech al get tipsie weure,
'ch gaon nao hoes, 'ch pak miene jas.

Want es iech langer heij bleif haange,
kom iech venach neet in mien hoes.
Daan wel iech met uuch blieve drinke,
en mie vruike zit te wachte thoes.